Ympäristö

YMPÄRISTÖOHJELMA KATSOO TULEVAISUUTEEN

Vuonna 2016 Staran ympäristötyöryhmä valmisteli uutta ympäristöohjelmaa, joka valmistuu alkukesästä 2017. Stara osallistui useisiin ympäristöystävällisyyttä edistäviin suuriin yhteishankkeisiin.

Stara on pienentänyt energiankulutusta kiinteistöissä teknisillä parannuksilla jo useana vuonna peräkkäin. Sitova toiminnallinen tavoite täyttyi, kun 10 prosentin energiansäästötavoite vuoteen 2010 verrattuna ylittyi jälleen kirkkaasti. Kymmenen kiinteistön energiankulutus on laskenut tänä aikana yli 20 prosenttia.

Kampin tukikohtaan tehtiin suuri satsaus, kun sen kaikki valot vaihdettiin ledeiksi. Investointi maksaa itsensä takaisin kahdessa vuodessa, kun sähköä säästyy yli 100 000 kilowattituntia vuodessa. Sisäisiä ympäristöauditointeja jatkettiin muun muassa Ilmalan ja Toukolan toimipisteissä.

KEHITTÄMISTÄ ASIAKKAIDEN KANSSA

Vuonna 2016 Staraan perustettiin uusi ympäristöryhmä, jossa on edustus kaikilta osastoilta. Ryhmä edistää ympäristötyön pitkäjänteistä kehittämistä, lisää ympäristöosaamista sekä tukee haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistä. Vuonna 2016 valmisteltiin yhdessä asiakkaiden kanssa ympäristöohjelmaa vuosille 2017–2019.

Yhdessä rakennusviraston kanssa pidettiin työpaja ympäristönhoidon ja kaupunkitekniikan ylläpidon ympäristöasioista. Tapaamisessa määritettiin tärkeimmät kehityskohteet ympäristöasioiden edistämiseksi. Rakennustekniikan ja logistiikan osalta vastaavat palaverit järjestetään tilaajien kanssa vuoden 2017 aikana.

Staran sisällä ympäristöasioita edistetään yhä enemmän yli osastorajojen. Ekotukiyhdyshenkilöt vetävät ekotukitiimejä, joihin osallistuu kaupungin järjestämän ekotukihenkilökoulutuksen käyneitä työntekijöitä.

Vuoden aikana koulutettiin seitsemän uutta ekotukihenkilöä, ja vuoden lopulla heitä oli 56. Ekotukihenkilöt edistävät jätteiden lajittelua ja materiaalien kierrätystä, antavat energiansäästövinkkejä ja jakavat tietoa esimerkiksi ympäristöjärjestelmästä.

ENERGIANKULUTUS

ENERGIAN-
KULUTUS
2010
MWh
2016
MWh
MUUTOS
%
Kaukolämpö 13 436 10 509 -21,78
Sähkö 6 578 4 902 -25,48
Bensiini 1 701 1 651 -2,93
Diesel 13 027 10 672 -18,08
Polttoöljy 6 424 4 076 -36,55
YHTEENSÄ 41 167 31 810 -22,73

YMPÄRISTÖMENOT

YMPÄRISTÖMENOT [€] 2015 2016
Vaaralliset aineet 639 664 1 501 640*
Jätevesimaksut M 192 887 321 844
Sekajäte 359 098 348 742
Rakennusjäte 272 325 260 583
Puutarhajäte 20 205 27 247
Puujäte (puhdas) 8 565 13 228
Paperijäte 3 926 3 153
Pahvijäte 4 927 3 113
Metallijäte 247 112
Energiajäte 9 789 11 549
Biojäte 42 821 41 574
Betoni- ja tiilijäte 209 599 130 252
Paperi- ja pahvijäte 71 260 67 767
YHTEENSÄ 1 826 748 2 732 820

* Nousu selittyy pilaantuneet maat -yksikön suurilla työmailla.

EKOTEKOJA VUODEN VARRELTA

Vuonna 2016 jatkui kaksi Tekesin rahoittamaa kuljetusalan cleantech-hanketta. Staran raskaalla kalustolla testataan biometaanin ympäristövaikutuksia sekä biokaasun ja biodieselin käyttöä dual-fuel-kuorma-autoissa.

Tekesin nollapäästöisen ympäristönhoitokoneen tutkimushankkeen (NOSTE) tavoitteena on kehittää ja testata sähköhybridinen kaupunkiympäristöön soveltuva monitoimityökone. Stara tuo hankkeeseen ympäristönhoitokoneen käyttäjän näkökulman ja tuottaa mittaustietoa.

Logistiikan osasto on mukana työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamassa ja Helsingin seudun liikenteen koordinoimassa BioSata-hankkeessa, jonka myötä pääkaupunkiseudun bussiliikenne ja Staran auto- ja työkonekalusto siirtyvät portaittain kokonaan uusiutuvien bioperäisten polttoaineiden käyttöön.

Staran Haavi-alukset miehistöineen osallistuivat 36 tuntia kestäneeseen öljyntorjuntaharjoitukseen Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin pelastuslaitoksen kanssa. Pelastuslaitoksen kanssa harjoiteltiin Expand-öljynrajauspuomin levitystä ja ankkurointia.

Stara edisti kemikaalitonta rikkakasvien torjuntaa ottamalla käyttöön laitteen, jonka avulla rikkakasvit tuhotaan levittämällä niiden päälle lähes kiehuvaa vettä. Lisäksi toista samantyyppistä menetelmää testattiin kesän 2016 aikana aliurakointina. Toiveena on glyfosaatin käytön korvaaminen kokonaan myrkyttömillä menetelmillä.

Stara käyttää hankinnoissaan ympäristökriteerejä sekä sosiaalisen vastuun ja eettisen tuotannon kriteerejä. Kaupungin ympäristöpolitiikasta nouseva tavoite on, että 60 prosentissa Staran hankinnoista on ympäristökriteerejä. Tavoite saavutettiin kirkkaasti, sillä ympäristökriteerejä sisältyi 74 prosenttiin hankintapäätöksistä. Euromäärällisesti mitattuna luku oli 97 prosenttia.

Stara on mukana pääkaupunkiseudun hankintojen cleantech-verkostossa sekä kaupungin omassa hankintojen ympäristöverkostossa. Stara kehittää hankintojaan kaupungin strategiaohjelman eettisissä periaatteissa linjatulla tavalla.

SIISTI ON TURVALLISTA

Vuonna 2016 kaupunkitekniikan ylläpito järjesti tukikohtien siisteyskilpailun, jonka voitti Koivikkotien tukikohta. Toiseksi kiri Kamppi, ja pronssia nappasi Liukumäentie. Kilpailun avulla kannustettiin tarkastelemaan työvälineiden käyttöä, säilytystä ja tarpeellisten tavaroiden määrää.

Parannukset olivat merkittäviä kaikissa tukikohdissa. Koivikkotiellä työpöydät ja säilytyspaikat järjestettiin. Tavaroille tehtiin nimetyt säilytyspaikat ja lattian kulkuväylät ja varastoalueet merkittiin.

Siisteys vaikutti turvallisuuteen, sillä näissä tukikohdissa tapaturmien määrä väheni huimat 90 prosenttia verrattuna vuoteen 2015. Koko ylläpidon osastolla tapaturmat vähenivät puoleen edellisvuodesta.

KEMIKAALITURVALLISUUS KOHENI

Tukikohdissa satsattiin kemikaaliturvallisuuteen. Kesällä ja syksyllä 2016 tehdyt kemikaalikierrokset osoittivat, että kemikaalien varastointi oli melko hyvällä tasolla. Puutteita olivat käyttöturvallisuustiedotteiden ja turvaohjeiden vajavainen tuntemus. Myös kemikaaliperehdytyksessä ja henkilösuojainten käytössä oli parantamisen varaa.

Kemikaalikierrosten jälkeen Toukolan korjaamolla tehostettiin tunnistamattomien ja vanhentuneiden kemikaalien hävittämistä. Tuotevalikoimaa supistettiin, jotta kemikaalien hallinta helpottuisi. Kemikaaliriskien hallinta valittiin koko Staran vuoden 2017 kehityskohteeksi.

JUHLAHUMUSSA ASUKKAIDEN KESKELLÄ

Stara osallistui Töölönlahden puiston avajaisohjelman järjestämiseen Helsinki-päivänä, kun noin kolmetuhatta ihmistä tutustui uuteen puistoon päivän aikana. Stara oli tuttuun tapaan mukana myös Skidit Festareilla katupesuauton kanssa.

Stara kukkii -kesäkukkatapahtuma järjestettiin jälleen toukokuun lopulla kaupunginpuutarhalla. Kävijät saivat neuvontaa kasvien valintaan, istutukseen ja hoitoon.