Toimitusjohtajan tervehdys

Muutoksiin valmistautumisen vuosi

Vuosi 2016 oli Staralle ja koko Helsingille valmistautumista johtamisjärjestelmäuudistuksen tuomiin muutoksiin. Muutoksen keskellä keskityimme perustehtävämme hyvään hoitamiseen ja pidimme Stadista huolta.

stara-toimari

Saavutimme jälleen meille asetetun toimintakatetavoitteen. Lisäksi saimme neuvoteltua historiallisen suuria urakkasopimuksia tuleville vuosille.

Syksyllä 2016 teetimme imagokyselyn asiakkaidemme keskuudessa. Staraa arvostetaan ammattitaitoisena, luotettavana ja toimintavarmana kumppanina, joka tuntee kaupungin ja sen toimintatavat. Staran kaupunkituntemus on edelleen omaa luokkaansa. Kehittämistoiveet liittyivät aikatauluihin ja proaktiivisuuteen.

Kilpailukyvyn ohella Staran toiminnassa korostui asiakaslähtöisyyden kehittäminen. Haluamme olla luottokumppani, jolta tilaaminen on turvallista ja mutkatonta. Asiakkuusstrategiamme konkretisoitui vuonna 2016 uusien yhtenäisten toimintatapojen kehittämisenä. Kesäkuusta 2017 alkaen nykyiset virastoasiakkaamme ovat järjestäytyneet toimialoille, ja haluamme tässä muutoksessa olla valppaina ja auttaa asiakkaitamme muutoksen keskellä.

Starasta on muutamassa vuodessa kasvanut kaupunkilaisten tuntema ja kunnalliseksi toimijaksi tunnistama rakentamispalveluiden tuottaja. Näin kertoo Taloustutkimuksella joulukuussa 2016 teettämämme asukastutkimus. Tunnettuus on noussut neljässä vuodessa 25 prosenttia ja on nyt täydet 100. Kaupunkilaiset yhdistävät Staraan vahvimmin helsinkiläisyyden ja he arvostavat kohtaamisia staralaisten kanssa. Asiakkaiden Vuosi 2016 oli Staralle ja koko Helsingille valmistautumista johtamisjärjestelmäuudistuksen tuomiin muutoksiin. Muutoksen keskellä keskityimme perustehtävämme hyvään hoitamiseen ja pidimme Stadista huolta. Asiakkaiden tavoin myös kaupunkilaiset kokevat Staran luotettavaksi ja vastuulliseksi toimijaksi.

Vuoden lopussa saimme historiamme suurimman urakkasopimuksen, kun Tilakeskus tilasi Starasta uuden Itäreimarintien tukikohdan kokonaisurakan. Urakan kokonaisarvo on yli 20 miljoonaa euroa. Solmimme sopimuksen myös Mechelininkadun uudistamisen yli 10 miljoonan euron urakasta.

Starasta tuli liikelaitos 1.6.2017. Viime vuosina tehty määrätietoinen kehittämistyö strategisine hankkeineen luo hyvän pohjan uudelle liikelaitokselle ja tulevaisuuden menestykselle.

Voimme katsoa luottavaisin mielin tulevaisuuteen, vaikka joudummekin hankintalain uudistuksen johdosta luopumaan joistakin nykyisistä asiakkaistamme. Asemamme kaupungin sisäisenä palveluntuottajana on vahva. Me kaikki menestymme, kun puhallamme Helsingissä yhteen hiileen aiempaakin aktiivisemmin.

Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja henkilöstöämme menneestä vuodesta. Onnistutaan yhdessä myös tulevaisuudessa!

Timo Martiskainen
Toimitusjohtaja