Tunnettuus 2016

Staran tunnettuus ja mielikuva asukkaiden keskuudessa mitattiin kolmannen kerran vuonna 2016.

naamat-01
 

Tutkimus osoitti, että Starasta on muutamassa vuodessa kasvanut kaupunkilaisten tuntema ja kunnalliseksi toimijaksi tunnistama rakentamispalveluiden tuottaja.

Taloustutkimuksen toteuttamaan tutkimukseen vastasi 1 100 helsinkiläistä. Stara hyödyntää samaansa tutkimustietoa toimintansa kehittämiseen Helsingin hyväksi.

TUNNETTUUS

Tutkimus osoitti, että kaupunkilaiset tunnistavat Staran entistäkin paremmin. Vuonna 2016 peräti 95 % helsinkiläisistä tunnisti Staran logon perusteella ja autettu tunnettuus oli huimat 100 %. Staran tunnettuus oli noussut neljässä vuodessa 25 %.

KOHTAAMISET

Tutkimuksen mukaan kaupunkilaiset toivovat töiden hoituvan ripeästi ja laadukkaasti, mutta he arvostavat myös kohtaamisia staralaisten kanssa. Yli puolet kohtaamisista (53 %) oli ollut erittäin tai melko myönteisiä.

”PUISTON PUITA MITTAILEVA HENKILÖ KERTOI KYSYTTÄESSÄ MITÄ TEKEE JA NÄYTTI TIETSIKALTA KUVAA. AINA OVAT YSTÄVÄLLISESTI VASTANNEET KYSELYIHIN.”

Tutkimuksessa saatiin tuhansia avoimia palautteita. Vastaajien antamat palautteet kertovat ystävällisen käytöksen suuresta merkityksestä.

Hymy ja työn yksityiskohdista kertominen jäävät asukkaiden mieliin pitkäksi aikaa ja ne vaikuttavat ratkaisevasti kokonaismielikuvaan kyseisestä kaupungin palvelusta.

”JUTTELEN USEIN PUISTOSSA TAI ISTUTUSTEN PARISSA TYÖSKENTELEVIEN KANSSA. SAATAN ILMOITTAA JOSTAKIN KORJAUSTA KAIPAAVASTA ASIASTA TAI MUUTEN VAAN KOMMENTOIDA TAI KIITTÄÄ. EN OLE VIELÄ TYMPEÄTÄ TYYPPIÄ TAVANNUT.”

Myös kielteiseksi koetuilla kohtaamisilla on huomattava vaikutus mielikuvaan koko palvelusta. Neljällä prosentilla vastanneista oli kielteisiä kokemuksia kohtaamisistaan staralaisten kanssa. Staran tavoite on, että luku olisi nolla.

MIELIKUVA

Stara mielletään ennen kaikkea helsinkiläiseksi. Asukkaat ovat selvästi ylpeitä ikiomasta, ammattitaitoisesta ja luotettavasta toimijastaan.

”HIENOA ETTÄ KAUPUNGILLA ON OMA RAKENNUSTOIMIJA, JOKA VIELÄ HOITAA HOMMAT HYVIN.”

Vastaajat odottivat Staralta tehokkuutta. Joissain vastauksissa pohdiskeltiin vanhaa mielikuvaa tehottomista kaupungin duunareista, mutta enimmäkseen se todettiin vanhentuneeksi.

”MIELIKUVA JA KOKEMUKSET OVAT MUUTTUNEET UINAHTANEESTA KAUPUNGIN TOIMIJASTA AKTIIVISEMPAAN JA PALVELEVAMPAAN SUUNTAAN.”

Stara sai kaupunkilaisilta kokonaisarvosanakseen 8-. Kaikilla mittareilla Staran saamat arviot olivat nousseet vuosien 2013 ja 2014 tutkimuksista.

NÄIN KEHITÄMME:

”Kaupunkitekniikan ylläpito kutsuu työntekijät messuille Kylänsaaren tukikohtaan toukokuussa 2017. Teemana on yhdessä tekeminen. Päivän aikana tuotantoyksikkömme esittelevät osaamistaan ja hyviä käytäntöjään. Näin opimme uusia toimintatapoja ja työmenetelmiä. Osaamisen jakaminen auttaa meitä myös vastaamaan asiakkaiden ja asukkaiden odotuksiin samalla tavalla eri yksiköissä. Työntekijöille kirkastuu heidän oman työnsä merkitys osana Staraa ja Helsingin kaupunkia.”

HELI SILVENNOINEN,
PROJEKTISUUNNITTELIJA,
KAUPUNKITEKNIIKAN YLLÄPITO

 

NÄIN KEHITÄMME:

”Keväällä 2016 pidetty laatukoulutus koko rakennustekniikan henkilöstölle antoi työkaluja parantaa omaa toimintaamme ja tuottamaamme asiakaskokemusta. Koulutuksessa käytiin läpi yhteinen suunta – se, mitä meiltä kaikilta odotetaan. Kun kolminaisuus “laatu-kustannukset-aikataulu” on kunnossa, kokonaisuus on kunnossa ja asiakas on lopputulokseen tyytyväinen. Kaupunkilaisten kohtaaminen ja asiakaspalvelu ovat tärkeä osa työtämme varsinaisen teknisen suorituksen lisäksi. Imagotutkimukset antavat mukavasti viitettä, että olemme siinäkin menossa oikeaan suuntaan.”

ANTTI RUSKO,
KONEPAJAPÄÄLLIKKÖ,
RAKENNUSTEKNIIKKA