Päätöksenteko

TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

Teknisen palvelun lautakunta on luottamuselin, joka ohjaa ja valvoo Staran sekä hankintakeskuksen ja tukkutorin toimintaa.

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunta ja Stara kuuluvat kaupungin hallinnossa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin johtamaan rakennus- ja ympäristötoimeen.

Lautakunta valvoo, että Stara toimii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti sekä talousarvion puitteissa. Lautakunta osaltaan hyväksyy virastolle tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista.

Vuonna 2016 lautakunta kokoontui 12 kertaa ja teki 64 Staraa koskevaa päätöstä. Keskustelua herättivät muun muassa hankinnat, vahingonkorvausasiat ja ympäristöasiat.

Esittelijänä kokouksissa toimi toimitusjohtaja Timo Martiskainen ja tämän sijaisena yksikönjohtaja Hannu Halkola 11.2.2016 kokouksessa. Yksikönjohtaja Ilpo Laitinen toimi esittelijänä 9.6.2016 kokouksessa. Lautakunnan sihteerinä toimi hallintolakimies Eero-Pekka Eskelinen ja tiedottajana viestintäpäällikkö Päivi Seikkula.

Lautakunta kokoontui pääsääntöisesti Ilmalassa Länsisalin tiloissa. Lautakunta teki virkamatkan Kööpenhaminaan, Tanskaan, 22.–24.9.2016. Matkalla tutustuttiin Køgen kaupungin kunnallisteknisiin hankkeisiin sekä Kööpenhaminan kaupungin ilmasto-ohjelmaan ja pyöräilypolitiikkaan. Lisäksi lautakunta vieraili Torvehallernen kauppahallirakennuksessa ja Ködbyenin Farmers Market -tapahtumassa.

Helsingin johtamisjärjestelmän uudistumisen myötä nykyisten lautakuntien toiminta päättyi 1.6.2017.

TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

VARSINAISET JÄSENET

Puheenjohtaja
Sevander Tomi (SDP)
Varapuheenjohtaja
Saukkonen Lea (Kok.)
Nieminen Olavi (Kok.)
Halme Sami (Vihr.)
Laine Anna (Vihr.)
Marttila Irma (SDP)
Konttila Jouni (Vas.)
Korhonen Heikki (PS)
Röyskö Heini (KD)

VARAJÄSENET

Puheenjohtajan varajäsen
Nöjd Tuovi (SDP)
Varapuheenjohtajan varajäsen
Härkönen Teppo (Kok.)
Toveri Maarit (Kok.)
Kinnunen Matti (Vihr.)
Wennström Nina (Vihr.)
Tsanga Raphaël (SDP)
Järveläinen Anu (Vas.)
Kopra Pia (PS)
Nahkala Andrei (KD)

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA

Koskinen Kauko (Kok.)
Varajäsen Karhuvaara Arja (Kok.)

TOIMIKUNNAT

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA

VARSINAISET JÄSENET 31.12.2016

Timo Martiskainen, puheenjohtaja
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja
Eero-Pekka Eskelinen, hallintolakimies
Pirkko Härkönen, johtava henkilöstöasiantuntija
Hannu Halkola, yksikönjohtaja
Eeva Engfelt, henkilöstöpäällikkö
Päivi Seikkula, viestintäpäällikkö
Helena Kukka-Lilja, sihteeri
Ilkka Havas, JHL
Seppo Ilvonen, JYTY
Kari Wul , JHL
Jaana Koivula, JHL
Tarja Silventoinen, KTN
Heikki Laristo, JUKO
Risto Alvikko, työsuojeluvaltuutettu

TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA

VARSINAISET JÄSENET 31.12.2016

Timo Martiskainen, puheenjohtaja
Kari Haapaniemi, varapuheenjohtaja
Ari Nyholm, työsuojeluvaltuutettu (työntekijät)
Risto Alvikko, työsuojeluvaravaltuutettu (työntekijät)
Markku Nevalainen, työsuojeluvaltuutettu (esimiehet ja asiantuntijat)
Kari Kahila, työntekijöiden edustaja
Juha Jaatinen, työntekijöiden edustaja
Markus Mäntykoski, asiantuntijoiden edustaja
Tuula Kytäjä, turvallisuuspäällikkö, työsuojelupäällikkö (asiantuntija)
Airi Kerkelä, työterveyshuollon edustaja
Kirsikka Mattila, viestintäsuunnittelija
Helena Kukka-Lilja, sihteeri